15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz zähmet rugsa­dy­nyň il­kin­ji gü­nün­de dö­re­di­ji­lik bi­len meş­gul­lan­dy, şu pursat­lar­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ag­tyk­la­ry bi­len bol­ma­gy maş­ga­la gymmat­lyk­la­ry­nyň dur­mu­şyň aý­ryl­maz bö­le­gi­di­gi­ni ýe­ne bir ge­zek su­but et­di. Mil­li Li­de­ri­miz dynç alyş döw­rüni, köp­lenç, ylym we dö­re­di­ji­li­giň dür­li gör­nüş­le­ri bi­len, şol san­da tä­ze eser­le­ri ýaz­mak...