Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäde parahatçylygy, dost-do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­ny, spor­ty ös­dür­mek, bü­tin adam­za­dyň abadan we bag­ty­ýar dur­muş­da ýa­şa­magy üçin geljekde hem ähli tagallalary eder. Biz döw­le­ti­mi­ziň yk­dy­sa­dyýetini durnukly ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleri doly peýdalanmak we­zi­pe­si­ni öň­de go­ýa­rys. Biz geljekde hem Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi ös­dür­mek üçin amat­ly şert­le­ri döretmek boýunça anyk...