24-nji iýulda hormatly Pre­zi­den­ti­miz özü­niň dynç alyş pur­sat­la­ryn­da öz wag­ty­ny ne­ti­je­li peý­da­la­nyp, paý­tag­ty­my­zy gur­ma­gyň dü­zümle­ýin tas­la­ma­la­ry bi­len ta­nyş­dy. Mil­li Li­de­ri­miz paý­tag­ty­my­zy gurma­gyň tä­ze tap­gy­ry­ny ama­la aşyrmak bo­ýun­ça hal­ka­ra bäs­le­şi­gi­niň yg­lan edil­me­gi­niň öňü­sy­ra­syn­da Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi­niň haýy­şy...