Munuň şeýledigini 5-nji noýabrda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisi ýene-de bir gezek subut edýär. Mä­lim bol­şy ýa­ly, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň durnuk­ly ösü­şi­ni üp­jün et­mek boýun­ça mak­sat­na­ma­la­ýyn çä­re­ler dur­mu­şa geçi­ril­ýär. Şo­ňa la­ýyk­lyk­da, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li...