Ýakynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Pakistan Yslam Respublikasynyň Parahatçylyk we diplomatik bilimleri instituty hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň COMSATS maglumat tehnologiýalary institutynyň Syýasat Öwreniş merkezi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklay institutynyň arasynda teleköpri görnüşinde “tegelek stol” maslahaty geçirildi. Oňa türkmen tarapyndan Begenç Mätliýew – Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ylmy...