arhiwi (2019-10-29)

PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK — UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

25-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Baku şäherinde geçirilýän Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň XVIII sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. 1961-nji ýylda döredilen Goşulyşmazlyk hereketi häzirki wagtda dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän 120 döwleti özüne birleşdirip, harby-syýasy toparlara gatnaşmazlyk we döwletleriň hem-de halklaryň parahatçylykly ýaşamak ýörelgeleri ugrunda çykyş edýär. Şunda bu iri...

ÖSÜ­ŞIŇ BERK BIN­ÝA­DY

26-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine birnäçe resminamalaryň taslamalary, şeýle hem döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri girizildi. Milli Liderimiz mejlisi açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. DIM-niň ýolbaşçysy Malaýziýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana resmi saparyna görül- ýän taýýarlyk barada hasabat berdi....
2014