Nebitgaz pudagy ýurdumyzyň halk hojalygynyň iň düşewüntli ulgamy hasaplanýar. Şol nukdaýnazardan ugur alyp, milli Liderimiz nebitgaz ulgamyna aýratyn üns berýär. 29-njy awgustda döwlet Baştutanymyzyň «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew dagy bilen geçiren duşuşygy hem oňa aýdyň mysal bolup biler. Baş edara binasy Ženewada (Şweýsariýa) ýerleşýän...