Şan-şöhratly eziz Watanymyzyň dünýä ýurtlarynyň arasyndaky at-abraýy barha ýokarlanýar. 6-njy sentýabrda geçirilen döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garalan Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi ony dolulygyna tassyklaýar. Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministrine söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 17-nji sentýabrda Nýu-Ýork şäherinde öz...