arhiwi (2020-5-26)

BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNA IBERILEN HAT

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Ýet­miş dör­dün­ji ses­si­ýa Gün tertibiniň 126-njy bendi Dün­ýä­niň ila­ty­nyň sag­ly­gy we da­şa­ry sy­ýa­sat Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID-19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çäreler barada maglumat Häzirki wagtda adamzat ýokanjyň täze görnüşiniň —...

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY WE TA­LA­BA­LA­ÝYK UT­GAŞ­DY­RYL­ÝAR

22-nji maýda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy Milli Parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Milli...
2014