Dem alýan howamyzy öndürýän, howadaky çyglylygy kadaly saklaýan, tozany arassalaýan, adamlar we janly-jandarlar üçin iýmit we çig mal çeşmesi hökmünde peýdalanylýan agaçlaryň dürli görnüşleri bar. Agaçlar janly-jandarlar üçin öý bolup hem hyzmat edýär. Tokaýdaky agaçlaryň her birinde guşlaryň, mör-möjekleriň we beýleki jandarlaryň 350-400 sanysy özlerine höwürtgedir hin ýasanýarlar. Eýsem, dürli ölçegler hasaba alnyp, rekord goýan...