Bimöçber tebigy baýlyklara eýe bolan Türkmenistan kuwwatly energiýa serişdeleri bilen bu günki gün dünýä ýüzünde barha uly abraýa eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň işjeň ýöredýän energiýa serişdelerini ibermegiň eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak syýasaty netijesinde, Bitarap Türkmenistan örän ygtybarly we geljegi uly hyzmatdaş hökmünde halkara derejesinde aýratyn uly orna eýe boldy. Türkmenistan özüniň energetika senagatynyň mümkinçiliklerini barha artdyrmak...