Hä­zir­ki wagt­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da Ga­raş­syz, he­mişe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan döwletimiz hal­ka­ra gi­ňiş­li­gi­ne iş­jeň go­şul­mak bi­len, tu­tuş adam­za­dyň bäh­bi­di­ne gö­nük­di­ri­len iş­le­ri dur­mu­şa ge­çir­ýär. «Bi­ta­rap Türkme­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat ug­ru­nyň 2017 — 2023-nji ýyl­lar üçin Kon­sep­si­ýasy­na» la­ýyk­lyk­da, da­şa­ry...