döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir Türkmenistan döwletimiz ösüşiň täze tapgyrynda öz maksatlaryny we wezipelerini dünýä bileleşiginiň tagallalary bilen utgaşdyrýar. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny sebitde we dünýäde «Ösüş arkaly parahatçylyk» ýörelgesini dabaralandyrmak maksady bilen, döwletara gatnaşyklarynda hoşniýetli hyzmatdaşlygy daşary syýasatynyň esasy ýoly, baş ýörelgesi diýip saýlap alan Türkmenistan Watanymyz Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde nusgalyk işleri...