LUKMANYŇ MASLAHATY Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň barlaghanasynyň wirusologiýa bölüminde häzirki zaman döwrebap enjamlaryň kömegi bilen ýiti respirator ýokanç kesellerini anyklamak üçin barlaglar, Saglyk öýlerinde bolsa, isleg bildirýän raýatlar üçin dümew we beýleki ýokanç kesellere garşy ýokary hilli waksinalar bilen öňüni alyş sanjymlary geçirilýär. Islendik...