Käte ýatlamalar ummanyna alyp gidýän sähel­çe sa­lym­lyk pur­sat­lar bol­ýar. Şol pur­sadyň özün­de-de bu ýag­da­ýyň özü­niň hem ýat­la­ma bo­lup gal­jak­dy­gy­na aky­lyň çat­ýar. Ada­myň aňy­nyň, aňas­tya­ňy­nyň gur­lu­şy şeý­le bolmaly-da. Zyn­jyr hal­ka­la­ry ýa­ly bi­ri-bi­ri­ne bag­lan­ýar-da, gi­diber­ýär on­soň kel­te tir­ke­len ýa­ly bo­lup... Öň­räk hem şeý­le pur­sat­la­ryň bi­ri bol­dy, ýag­ny bir sü­ri...