LUKMANYŇ MASLAHATY Arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek saglygymyzy goramagyň iň ilkinji we möhüm şertidir. Beýnimiziň we bedenimiziň işjeň bolmagy üçin wagtly-wagtynda kadaly ukyny almaly. Ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak mak­sa­dy bilen geçirilýän sanjym çärelerine hökmany gatnaşmaly. Agşamlyk naharyndan soň, azyndan 30 minut arassa howada gezelenç etmeli. Iýmitimiziň düzüminde gök we miwe önümleri agdyk bolmaly. Bedenimiziň çeýeligini saklamak üçin sport tanslaryny ýerine ýetirmeli. Ellerimizi...