Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­lygyn­da yn­san sag­ly­gy­na aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­rilýär. Ýur­du­myz­da «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­masy­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi ne­ti­je­sin­de sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­nyň işi ýo­ka­ry de­re­je­le­re çy­ka­ryl­ýar. Bag­ty­ýar za­ma­na­myz­da...