22-nji aprelde hormatly Prezidentimiz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň we BMG-niň arasynda däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hem-de dünýäde ýüze çykan has möhüm häsiýetli meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Telefon söhbetdeşliginiň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir...