Paýtagtymyzdaky Türkmen haly­sy­nyň mil­li mu­ze­ýin­de Türkme­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adynda­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da «Türk­men mil­li ha­lyçy­lyk sun­ga­ty ÝUNESKO-nyň Adamza­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň gör­nük­li nus­ga­la­ry­nyň sa­na­wyn­da» ady bi­len aý­dym-saz­ly da­ba­ra ge­çiril­di. Da­ba­ra­nyň...