12 Ýanwar 2022 | 732 okalan

MAŞGALA – MILLI TERBIÝÄNIŇ GÖNEZLIGI

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde...

12 Ýanwar 2022 | 1902 okalan

ÇAGALAR BAÝRAGYNYŇ ÝEŇIJILERINE SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyna mynasyp bolan zehinli çagalary sylaglamak...