03 Ýanwar 2022 | 681 okalan

“Jan Watanym Türkmenistan!”

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň, şeýle-de...