26 Maý 2022 | 251 okalan

«Aşgabat – Watanymyň gözel paýtagty – Bagtyýar nesilleň gül açýan...

Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ajaýyp künjekleriniň biri bolan «Ylham» seýilgähinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...