29 Oktýabr 2022 | 159 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

AŞGABAT, 28-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny...