15 Noýabr 2022 | 2732 okalan

ÝEŇIL ATLETIKA

Sportuň ýeňil atletika görnüşi biziň eýýamymyzdan öňki 3800-nji ýyllarda döräpdir. Gadymy Müsürde ilkinji gezek ylgaw ýaryşlary geçirilipdir. Ýöne ýeňil atletikanyň...