18 Noýabr 2022 | 243 okalan

TALYP BÄSLEŞIKLERI

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly sport ýaryşlarynyň toplumy diýseň çekeleşikli ýagdaýda dowam edýär. Şol ýaryşlaryň çäklerinde guralan...