19 Noýabr 2022 | 140 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «BEREKETLI TÜRKMEN SAÇAGY» ESERINDEN

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow: – Milli aşpezlik däp-dessurlaryny ösdürmek, ýurdumyzyň welaýatlarynda tagamlary taýýarlamagyň aýratynlyklaryny açyp görkezmek we olaryň...