05 Noýabr 2022 | 213 okalan

PAÝTAGTYŇ BIRINJILIGI

Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 20 ýaşa çenli oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda küşt boýunça paýtagtymyzyň...