21 Awgust 2022 | 2474 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÇAÝ – MELHEM HEM YLHAM» ATLY ESERINDEN

Men Türkmenistanda çaýyň taryhy bilen gyzyklanyp başlanymda, ylmy çeşmelerdäki çaý barada käbir gyzykly zatlara hem gabat geldim. Ylmy çeşmeleriň birinde 1912–1930-njy ýyllar aralygynda...