10 Ýanwar 2023 | 3398 okalan

TÜRKMENISTAN SAGDYNLYGYŇ WE RUHUBELENTLIGIŇ ÝURDY

2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 9-nda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň gurnamagynda Halaç etrabynyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň...