22 Iýun 2023 | 359 okalan

AŞGABAT ŞÄHERINDE GEÇIRILÝÄN MEDENIÝET HEPDELIGINE GATNAŞYJYLARA

Gadyrly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Sizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly...