17 Ýanwar 2023 | 1997 okalan

WAGYZ – NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyzyň eden taryhy çykyşynyň, syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini,...