20 Mart 2023 | 344 okalan

MILLI BAHAR BAÝRAMY

Hemmeler birek-biregi mübäreklemäge howlugyp, toý üýşmeleňine ýönelýärler. Bärden barylýar welin, giň sährada jümjümeli güllerdir terje otlaryň dürterşip çykyp...

20 Mart 2023 | 362 okalan

SEMENINIŇ TAÝÝARLANYLYŞY

Nowruz baýramy öz köklerini taryhyň çuňluklaryndan alyp gaýdýar. Bu baýramda musulmanlar ýörite dürli tagamlar bişirip, birek-birege myhmançylyga barypdyrlar. Ýörite saçak...