26 Oktýabr 2022 | 182 okalan

NAÝBAŞY FUTZAL LIGASYNYŇ DUŞUŞYKLARYNA BADALGA BERLER

7-nji noýabrda 15-nji tapgyryň duşuşyklary bilen ýurdumyzyň Naýbaşy futzal ligasynyň üçünji aýlawyna badalga berler. Ýurdumyzyň birinjiliginde baş baýrak ugrunda 8 toparyň...

25 Oktýabr 2022 | 143 okalan

«KÖPETDAG» ÝOKARY LIGADA 1000 UTUK GAZANAN 4-NJI TOPAR BOLDY

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» futbol toparynyň 14-nji tapgyrda myhmançylykda gazanan ýeňşi toparyň taryhyndaky şanly waka öwrüldi. «Energetik» bilen duşuşykda gazanylan...

24 Oktýabr 2022 | 164 okalan

WELOSIPEDE DAHYLLY GYZYKLY MAGLUMATLAR

Soňlugynda sport ulagyna öwrülen ilkinji welosipedi 1817-nji ýylda nemes mehanigi Karl Draýz ýasapdyr. 1868-nji ýylyň 31-nji maýynda Pariž bilen Sent-Klouň aralygynda ilkinji welosiped ýaryşy geçirilipdir....

22 Oktýabr 2022 | 158 okalan

DIŇE AWTOMOBIL SPORTY BARADA

Ilkinji awtoulag ýaryşy 1894-nji ýylda Fransiýada geçirildi. Ýaryşyň şertine görä, awtosürüjiler uzaklygy 126 kilometr bolan Pariž – Ruan – Pariž ýol ugry boýunça...

21 Oktýabr 2022 | 187 okalan

DEWISIŇ KUBOGY

Dewisiň kubogy erkeklerden düzülen milli ýygyndylaryň arasynda tennis boýunça geçirilýän iň uly halkara ýaryşdyr. 1899-njy ýylda Garward uniwersitetiniň talyplarynyň 4-si milli ýygyndylaryň...

21 Oktýabr 2022 | 223 okalan

ERKIN GÖREŞIŇ AÝRATYNLYGY

Her bir adamyň durmuşynda az mukdarda bolsa-da sport bar. Çünki hereket sportdur. Häzirki wagtda sportuň dürli görnüşleri bolup, olaryň arasynda göreşe uly orun degişlidir. Biz şu gün okyjylara erkin göreş we onuň...

12 Oktýabr 2022 | 180 okalan

Türkmenistanly samboçylar Aziýanyň açyk çempionatynda 11 medal gazandylar

Aktau şäherindäki (Gazagystan) «Mangistau Arena» stadionynda sambo boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi. Dokuz döwletden 200-den gowrak türgeniň gatnaşmagynda geçirilen...

10 Oktýabr 2022 | 184 okalan

Türkmenistanly samboçylar Aziýanyň açyk çempionatynda 9 medal gazandylar

Türkmenistanly samboçylar Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirilen Aziýanyň açyk çempionatynda medallaryň 9-syny gazandylar. Ildeşlerimiziň bu üstünliginde bir altyn, bir kümüş we ýedi sany...