10 Iýun 2022 | 812 okalan

TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ TARYHY ÝEŇŞI

4-nji iýunda Özbegistanda geçirilýän futbol boýunça ýaşlaryň arasyndaky Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy ikinji duşuşygyny geçirdi....

26 Maý 2022 | 801 okalan

Türkmenistanyň ýygyndysy alyş göreşi boýunça Aziýanyň çempionatyny 15 medal bilen...

Türkmenistanyň alyş göreşi boýunça milli ýygyndysy Gyrgyzystanyň Oş şäherinde geçirilen Aziýanyň çempionatynda medallaryň jemi 15-sine mynasyp boldular. Göreşiň bu görnüşiniň erkin...

10 Maý 2022 | 430 okalan

Futbol boýunça Aşgabat şäheriniň kubogy ugrunda ýaryş geçirilýär

10-njy maýda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň we Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda toparlaryň dördüsiniň (“Altyn Asyr”, “Aşgabat”,...

03 Maý 2022 | 640 okalan

Ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda Ýulduz Jumabaýewanyň rekordlary täzelenmedi

Gresiýanyň Heraklion şäherinde geçirilýän agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynyň ýaryşlaryna düýn badalga berildi. 45 kilograma çenli...

29 Aprel 2022 | 401 okalan

«Ahal» AFK-nyň Çempionlar ligasyndaky jemleýji duşuşygynda «Al-Garafadan» üstün çykdy

Türkmenistanyň «Ahal» futbol topary AFK-nyň Çempionlar ligasynyň jemleýji ― altynjy tapgyrynda Kataryň «Al-Garafasy» bilen duşuşdy. Jidda şäherindäki «Patyşa Abdalla Sports Siti» stadionynda...

29 Aprel 2022 | 366 okalan

Türkmen talyplarynyň arasynda bedenterbiýe we sport temalary boýunça ýaryş geçirildi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty tarapyndan ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda onlaýn bäsleşik geçirildi. «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynyň...

22 Aprel 2022 | 417 okalan

Halkara «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasyna bagyşlanan materiallar bilen açylýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagyz-nesihatçysy bolmak bilen hormatly...

22 Aprel 2022 | 355 okalan

Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary

Düýn Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke...