24 Ýanwar 2021 | 1657 okalan

Öňde belent maksatlar

22-nji ýanwarda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Karary bilen  «Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň...

24 Ýanwar 2021 | 1553 okalan

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasyny...

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow 22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa “Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we...

22 Ýanwar 2021 | 2184 okalan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp gördi

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryna...

19 Ýanwar 2021 | 1577 okalan

Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýy barha artýar

Türkmen türgenleriniň iri halkara ýaryşlaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň sportunyň dünýä ýüzünde gazanýan üstünlikleriniň hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp...