Bäsleşik arhiwi (2020-10-15)

SAGDYN JEMGYÝET-BERKARAR DÖWLET

Şu gün ýaşlaryň arasynda sagdyn-durmuş ýörelgelerini we sanitariýa-arassaçylyk kadalarynyň berjaý edilişini giňişleýin düşündirmek, möwsümleýin ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak, şahsy gigiýenany berjaý etmek, agyz-burun örtügini talabalaýyk ulanmaklaryny düşündirmek  maksady  bilen...

GÖZELLIK terbiýesiniň gönezligi

As­lyn­da, gö­zel­li­ge teş­ne­lik hal­ky­my­zyň hä­si­ýe­tin­de bar zat. Ýog­sa ene­le­ri­mi­ziň sünnä­läp do­kan gö­zel ha­ly­la­ry dö­rär­mi­di?! Gü­lä­lek­li sähra­la­ryň, çi­gil­dem­li dag­la­ryň goý­nun­da önüp-ösen türk­men hal­ky­nyň te­bi­gat bi­len ýa­kyn ara­gat­na­şyk sak­lan­dy­gy...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň, «Demirýollary» AGPJ-niň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň hem-de «Türkmendemirýollary» agentliginiň Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda «Sagdynlykdyr biziň baş ýörelgämiz»...
2014