Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiziň synmaz sütünine, röwşen ertirine deňelýän çagalaryň bagtly geljegi ugrunda çäksiz aladalar edilýär. Çünki Garaşsyz Türkmenistan Watanymyz durmuşymyzyň gülleri, ýüreklerimiziň örki bolan eziz çagalaryň,...