Ynsanyň ömrüniň bahasy ondan nähili peýdalanylýandygyna bagly. * * * Ýaşamak diňe dem almak däl, ýaşamak hereket etmekdir. * * * Ýalňyşlyga ýüzlerçe, hakykata bolsa diňe bir ýol eltýär. * * * Eger çagalaryňyzdaky garagollyga nokat...