Bäsleşik arhiwi (2019-10-24)

Gulbaba adyndaky Çagalar baýragy

Ýurdumyzyň ýokary döredijilik başarnygy bolan zehinli çagalaryna Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyny bermek hakynda DÜZGÜNNAMA Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde döwletli Diýarymyzda alnyp barylýan her...

TÜRKMEN-ÝAPON GATNAŞYKLARY – TÄZE ÖSÜŞLERE BADALGA

Şeýle at bilen şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Ylymlar Akademiýasynyň, şeýle-de Türkmenistanyň Sport we...
2014