Bir gezek ýaş ýigitleriň biri akyldaryň bosagasyndan ätläpdir. «Halypa, men durmuşda hiç bir zada uzak gyzygyp bilemok. Käbir zatlar birbada göwnümi açýan ýaly görünse-de, sähel salymdan göwnüm, dünýäm sowan tamdyra...