Bäsleşik arhiwi (2020-2-29)

BI­ZIŇ BI­LEN MÜ­DI­MI­LIK GA­LAR

Ertir 1-nji mart. Ga­raş­syz Wa­tany­my­za, Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny Türk­me­nis­ta­na ba­har gel­ýär. Bi­jan­la­ra jan ber­ýän, ýy­ly de­mi, gudrat­ly mäh­ri bi­len kal­by­ňy ýy­lad­ýan, ru­hu­ňy be­len­de gö­ter­ýän, dün­ýä­ni öz­gerd­ýän ba­har pas­ly­na bi­ziň ga­raýşy­myz, bi­ziň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ýakynda Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda...
2014