Bäsleşik arhiwi (2020-3-12)

ASSA ÝÖRÄP, SEÝKIN BASAR

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Tez jerenleriň ýyndamlygy aýaklary, bürgütleriň kert gaýalarda mekan tutunmagy ganatlary bilen bagly. Läheňler derýa sygmaýanlygy üçin ummanlarda, durnalar ýylylygy söýýänligi sebäpli, haýsy...

TALYP GÖZELLERIŇ BÄSLEŞIGI

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ama­la aşyr­ýan döw­let­li iş­le­ri­niň öze­nin­de ýaş ne­sil­le­riň bäh­bi­di, äh­li türk­me­nis­tan­ly­la­ryň asu­da, aba­dan durmuş­da ýa­şa­ma­gy ba­ra­da­ky be­lent mak­sat­lar dur. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň:...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Sporty ýaş nesilleriň arasynda wagyz etmek, ýaşlary sporta höweslendirmek maksady bilen, Dänew etrabyndaky 3-nji sport mekdebinde sportuň küşt, şaşka, düzzüm görnüşleri boýunça «Sport — saglygyň girewi» ady bilen ýaryş geçirildi....

«Ak şäheriň şu güni» atly zehin synagly telebäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Aşgabat» teleýaýlymy bilen bilelikde yglan eden «Ak şäheriň şu güni» atly zehin synagly teleýazgyly gepleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Türkmenistanyň...
2014