Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli ýurdumyzyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň 8 — 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçirýän «Berkarar döwletiň...