Öňki dö­wür­ler­de de­mir­çi ussa­lar kä­bir iş­le­ri agaç us­sala­ry bi­len bi­le­lik­de ýe­ri­ne ýe­ti­rip­dir­ler. Us­sa­çy­lyk işin­de zerur bo­lan iş gu­ral­la­ry­ny ez­ber el­le­ri bi­len ýa­sap­dyr­lar. Esa­san-da, ju­da ze­rur bo­lan, agaç­dan ýa­sa­lan «agaç çarh»...