Orta mekdeplerde bilim alýan 2-4-nji synp okuwçy gyzjagazlaryň arasynda her ýylda TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda «Iň eýjejik gyzjagaz» atly şadyýan bäsleşik geçirilýär. Aşgabat şäherindäki 88-nji...