Ol özi hakda gürlemezdi. Başga biriniňem söz açanyny, ylaýta-da, öwgüli sözleri aýdanyny halamazdy. Söhbede başlan badyna: «Men bir golak adam, ýeke el bilen gydyrdanyp ýörün. Gazete ýazmakçy bolsaňyz, mekdebimizde iş...