Kä­mil ada­my ýe­tiş­dir­mek me­se­le­si ir­ki dö­wür­ler­den bä­ri mil­le­ti­mi­ziň baş we­zi­pe­si ha­sap­lan­ýar. Oguz han ata­myz ýe­ke bir döw­let gur­ma­gyň, hä­kimlik et­me­giň düzgün-nyzamyny, kada-kanunyny kes­git­le­mek bi­len çäk­len­män, eý­sem,il bo­lup ýa­şa­ma­gyň, adam mer­te­be­si­ni...