Çärelerimiz arhiwi (2019-10-12)

DOKMAÇY GÖZELLER

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Senagat işgärleriniň güni mynasybetli ýurdumyzyň dokmaçy gelin – gyzlarynyň arasynda yglan...

«Mer­da­na ne­sil — 2019» at­ly şa­dy­ýan bäs­le­şi­k

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň umu­mybi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň 3 — 5-nji synp­la­ryn­da okaýan okuwçy oglanlarynyň arasynda geçirýän...
2014