Çärelerimiz arhiwi (2019-10-14)

ŞORTA SÖZLER — TÜRKMEN HALK DÖREDIJILIGI

Şorta sözler halk döredijiliginiň giň ýaýran žanrlarynyň biridir. Şorta sözler anekdotlaryň aýratynlygyny özünde jemleýär. “Anekdot” grek sözi bolup, ol aslynda “Ýazylmadyk zat, gülküli, ýomakly gürrüň” diýen manyny berýär. Şorta sözler...

BRIFING DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda ýakynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriniň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisiniň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegine bagyşlanyp brifing duşuşygy geçirildi. Oňa...
2014