Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we “Nesil” gazetiniň bilelikde guramagynda “Ýaşlaryň yhlasyndan dünýä dolsun owaza” ady bilen yglan edilen bäsleşigiň jemi jemlendi. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi...