«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Ýeňiş güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda talyp ýaşlaryň zehin-başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp...